Trang chủ Nuôi dàn đề Dàn Đề 60 Số XSMB Đánh Quanh Năm Và Cách Vào Tiền Hợp Lý

Dàn Đề 60 Số XSMB Đánh Quanh Năm Và Cách Vào Tiền Hợp Lý

Nếu nói về chơi lô đề thì có rất nhiều mánh khóe và thủ thuật để tìm ra con số may mắn để ghi cược. Người chơi lô đề chuyên nghiệp thường sẽ bàn nhau ghi đề sao cho chuẩn xác với dàn đề 60 số bất bại để có thể tìm được cơ hội làm giàu nhanh chóng. Dàn đề 60 số đánh quanh năm có dễ chơi và thực hiện chơi dàn đề thế nào để cho đúng? Bài viết dưới đây của soicausohoc.net sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về nó.

Dàn đề 60 số XSMB bất bại

Ngày:Dàn đề 60 số hàng ngàyKết quả
09/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6chờ
08/02/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 52
07/02/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
06/02/2024Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
05/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 76
04/02/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 00
03/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
02/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
01/02/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 44
31/01/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
30/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
29/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Trượt
28/01/2024Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
27/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 79
26/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 47
25/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 75
24/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8Trượt
23/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
22/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 10
21/01/2024Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
20/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
19/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 09
18/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 98
17/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
16/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8Trượt
15/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Trượt
14/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
13/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
12/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
11/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 85
10/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
09/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
08/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 89
07/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 18
06/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 94
05/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 67
04/01/2024Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
03/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
02/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Trượt
01/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 32
31/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8Trượt
30/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 80
29/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
28/12/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 31
27/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
26/12/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
25/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 25
24/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 43
23/12/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
22/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 11
21/12/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 85
20/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
19/12/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 77
18/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
17/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 57
16/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 25
15/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 04
14/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
13/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 06
12/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 70
11/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 38
10/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
09/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 57
08/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 23
07/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
06/12/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 78
05/12/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
04/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 94
03/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8Ăn 16
02/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 85
01/12/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
30/11/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
29/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
28/11/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
27/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 57
26/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
25/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8Ăn 16
24/11/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
23/11/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 99
22/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
21/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 48
20/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
19/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
18/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
17/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
16/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
15/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8Ăn 59
14/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Ăn 00
13/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
12/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trượt
11/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 91
10/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 70
09/11/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 62
08/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
07/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 49
06/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
05/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 84
04/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
03/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
02/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 27
01/11/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 36
31/10/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 67
30/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8 - 9Ăn 84
29/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 50
28/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 57
27/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 36
26/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 88
25/10/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 80
24/10/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 88
23/10/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44
22/10/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
21/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Trượt
20/10/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
19/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 05
18/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 00
17/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 76
16/10/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
15/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 13
14/10/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
13/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
12/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
11/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 40
10/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 21
09/10/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
08/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 88
07/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
06/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
05/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 33
04/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Trượt
03/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
03/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 86
02/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
01/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
31/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 40
30/08/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
29/08/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 78
28/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
27/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
26/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 58
25/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 43
24/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 73
23/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
22/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
21/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 21
20/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
19/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 30
18/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 87
17/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
16/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 19
15/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 61
14/08/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
12/08/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
11/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
10/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
09/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 61
08/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 66
07/08/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 72
06/08/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 23
05/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 10
04/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
03/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 88
02/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Trượt
01/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 30
31/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 15
30/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 41
29/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8Trượt
28/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 15
27/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Trượt
26/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 29
25/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 59
24/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 42
23/07/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 33
21/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
20/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 86
19/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
18/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Trượt
17/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 06
16/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
15/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 68
13/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
12/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
11/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
10/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7Ăn 22
09/07/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
08/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 15
07/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 76
06/07/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 98
05/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 9Trượt
03/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 94
02/07/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
01/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
30/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 51
29/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
28/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 95
27/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 95
26/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
25/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 34
24/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 70
23/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Ăn 60
22/06/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
21/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 34
20/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 32
19/06/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 15
18/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9Trượt
17/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 30
15/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 04
14/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 54
13/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
12/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9Ăn 42
11/06/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 60
10/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
09/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 37
07/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
06/06/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
05/06/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 81
04/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
03/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 70
02/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
01/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
31/05/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
30/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
29/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
28/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 59
27/05/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
26/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 91
25/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
24/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 66
23/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 72
22/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
21/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 97
20/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
19/05/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
18/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 32
17/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 49
16/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Trượt
15/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 56
14/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 53
13/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Trượt
12/05/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
11/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Trượt
10/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 96
09/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 46
08/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 81
07/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
06/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
05/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 47
04/05/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
03/05/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
02/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 65
01/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
30/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 19
29/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 39
28/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
27/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
26/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 75
25/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
24/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Ăn 05
23/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Trượt
22/04/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 52
21/04/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
20/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 23
19/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 85
18/04/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
17/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
16/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 48
15/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 14
14/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 34
13/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 65
12/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 95
11/04/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
10/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 63
09/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 26
08/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
07/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 36
06/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 11
05/04/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 26
04/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
03/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 33
02/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
01/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 44
31/03/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 81
30/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 04
29/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 67
28/03/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
27/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 30
26/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 65
25/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Trượt
24/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 57
14/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
13/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 75

Dàn đề 60 số có những ưu và nhược điểm gì?

Dàn đề 60 số có những ưu và nhược điểm gì?

Trước hết, nói về những ưu điểm của dàn đề 60 con số bất bại. Bằng cách cược hơn một nửa số, người chơi chắc chắn có thể giảm tỷ lệ thua cược, nâng cao khả năng thành công cho ván cá độ. 

Tuy nhiên, đây là trò chơi cá cược may rủi nên đôi khi bạn sẽ không thắng cược nhanh chóng. Hãy thật sự bình tĩnh để đặt cược!

Bên cạnh đó, dàn đề kiểu này sẽ có một số rủi ro nhất định. Bảng KQXS luôn biến đổi cũng như nhà cái cần có nhiều cách để làm các ván cược trở nên khó hơn. Vì vậy soi cầu dàn đề 60 số nên được sử dụng khi bạn đã nắm bắt được quy luật số ra và có cảm giác rằng chiến thắng sẽ đến với mình.

Các bước để tìm ra dàn đề 60 số

Quy luật cược nào cũng sẽ có công thức tìm ra con số vàng. Dàn đề 60 số đánh quanh năm khá dễ bắt nếu bạn có được vài thủ thuật xử lý dãy số hiệu quả. Dưới đây là cách tìm dàn đề 60 con số mà chúng tôi đã tóm tắt, hãy tham khảo nhé

Dàn đề 60 số được thực hiện theo kiểu truyền thống như ghi đề tại các đại lý hoặc cược online qua tin nhắn và website. Nếu bạn là người mới tiếp xúc với những kiểu cược này, hãy thận trọng cược số tiền vừa đủ và đón chờ kết quả. Một khi đã quen với nhịp độ cược và có khoản vốn nhất định thì bạn có thể cược lớn hơn và chờ cơ hội đổi vận.

Bên cạnh đó, còn có cách khác để nâng cao thành tích thắng cược đó là theo cược khung 2 hoặc 3 ngày cho dàn đề 60 con số. Theo như đánh giá của những cao thủ lô đề, 3 ngày chính là khoảng thời gian vừa đủ để cho bạn có thể ôm trọn được chiến thắng nếu như bắt đúng dàn số vàng. 

Những cách đánh dàn đề 60 số bất bạ

Những cách đánh dàn đề 60 số bất bại 

Để có thể đánh được dàn đề 60 số thành công, anh em có thể dựa vào những cách thức đơn giản sau:

Đánh dàn đề 60 số theo cấp số nhân

Phương pháp này sẽ dựa vào kết quả lô đề ngày hôm nay và có thể tiến hành nhân đôi những số đó để có thể nhận được số mới, từ đó tạo thành dàn đề 60 số. Ví dụ kết quả hôm nay về 10, 80 thì mọi người tiến hành tạo dàn đề 60 số theo cấp số nhân từ 2 số chính là: 20,160,… 

Anh em hoàn toàn có thể áp dụng cách đánh này với những con số khác. Đồng thời, cần tin tưởng vào cách chơi này vì tỷ lệ trúng thưởng khá cao, cùng với đó việc tính toán cũng rất dễ dàng.

Mặc dù công thức để tính dàn đề 60 số này khá hiệu quả, thế nhưng mọi người cũng vẫn cần phân chia số tiền cược sao cho phù hợp nhất với điều kiện tài chính của chính bản thân. Cách chơi này tỷ lệ thắng rất cao, nhưng số tiền thắng sẽ không quá nhiều như những cách chơi khác.

>>> Dàn đề 40 số <<<
>>> Dàn đề 50 số <<<

Đánh dàn đề 60 số dựa theo lô rơi

Đánh dàn đề 60 số dựa theo lô rơi

Đây là phương pháp bắt đề 60 số đang được rất nhiều người chơi áp dụng, chỉ cần đánh những con lô rơi đã xuất hiện trong bảng KQXS và tổng hợp chúng thành một dàn đề 60 số để đánh ngày hôm nay. Thông thường, người chơi sẽ thống kê kết quả lô rơi khoảng 7 ngày cho đến 1 tháng khi tham gia. Nếu dàn đề chưa thu thập đủ thì có thể lấy kết quả từ 1 đến 2 tháng trước đó. Đây chính là khoảng thời gian vừa đủ để mọi người có thể lựa chọn những con số chất lượng nhất.

Đặc biệt, nếu những con số trong dàn đề 60 số đó đẹp, mọi người có thể đánh mạnh tay để có thể mang về cơ hội ăn tiền lớn hơn bình thường. Nếu không đủ sự tự tin hoặc vốn ít thì bạn có thể đánh nhỏ lẻ.

Dàn đề 60 số bất bại theo tổng đề

Mọi người có thể tạo dàn đề dựa vào tổng đề. Ví dụ hôm nay mọi người có thể đánh tất cả những con số với tổng đề kết thúc là 0 như: 19, 91, 37,73,55,64,46…. Ngoài ra, mọi người còn có thể phân tích KQXS ở kỳ trước để có thể đánh các tổng đề sao cho phù hợp nhất. Những con số này có tính tổng thể mất khá nhiều thời gian, nếu bạn chăm chỉ thực hiện thì cơ hội chiến thắng sẽ cực kỳ cao.

Để đảm bảo an toàn, cơ hội thắng phải cao mọi người có thể nuôi khung nhằm tiết kiệm thời gian cho những ngày sau. Do vậy, đây là một trong những phương pháp chơi hiệu quả mà cách bắt đề cũng rất đơn giản.

Kết luận

Dàn đề 60 số đánh quanh năm không hiếm gặp nhưng không phải ai chơi cũng sẽ giành thắng như lời đồn đại. Người chơi ngoài sự may mắn còn cần thêm nhiều kỹ năng luận số, quản lý vốn cược. Tìm đến các nhà cái online uy tín và bắt đầu những ván cược nhỏ có lẽ sẽ là việc đầu tiên mà bạn nên thử làm. Sau đó, việc giám sát cũng như phân luồng tần suất xuất hiện của các con số mỗi ngày, tháng, năm là phương pháp tiếp theo để bạn có thể tìm ra con số may mắn.